Producenci
Nowości
Tivo Hay'Box Mniszek lekarski Nagietek
Tivo Hay'Box Mniszek lekarski Nagietek

11,99 zł

szt.
Tivo Hay'Box Jeżówka Słonecznik
Tivo Hay'Box Jeżówka Słonecznik

11,99 zł

szt.
SUSZAK sianko SOLO 500g
SUSZAK sianko SOLO 500g

13,99 zł

szt.
SUSZAK sianko SOLO 1,5kg
SUSZAK sianko SOLO 1,5kg

31,99 zł

szt.
FactoryHerbs  SZUWARY 1,5kg
FactoryHerbs SZUWARY 1,5kg

35,49 zł

szt.
Tivo Skorzonera 100g CHIPS
Tivo Skorzonera 100g CHIPS

8,49 zł

szt.
Tivo Dynia liofilizowana 20g
Tivo Dynia liofilizowana 20g

8,99 zł

szt.
Uszatkowe Rady  Pasternak korzeń 100g
Uszatkowe Rady Pasternak korzeń 100g

5,29 zł

szt.

Regulamin programu lojalnościowego

§ 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem programu jest UR Magdalena Zięba  z siedzibą w Kielcach, przy ul. Czarnieckiego 38/2, 25-132 Kielce, NIP: 9592033988 

Program rozpoczyna się w dniu 10.09.2021r o godzinie: 15:25 i trwa do odwołania, nie krócej niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia . Termin zakończenia zostanie podany przez Organizatora do wiadomości Uczestników z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.

Program obowiązuje na stronie www.uszatkowerady.pl

Celem programu jest nagradzanie klientów poprzez przyznawanie punktów za zakupy. 

Niniejszy regulamin definiuje zasady przyznawania i odejmowania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów. 

 

§ 2 Pojęcia

Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i wypełniła Formularz Zgłoszeniowy i zaakceptowała niniejszy Regulamin. Osoba zarejestrowana na stronie www.uszatkowerady.pl.

Organizator - UR Magdalena Zięba, ul. Czarnieckiego 38/2, 25-132 Kielce, adres elektroniczny: sklep@uszatkowerady.pl

Produkt – produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem strony www.uszatkowerady.pl

Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie rabatu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Uczestnik może otrzymywać od Organizatora drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące strony internetowej www.uszatkowerady.pl , w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach na stronie www.uszatkowerady.pl  

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.

2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom dokonującym zakupy na stronie www.uszatkowerady.pl

3. Uczestnik przystępuje do programu lojalnościowego po zarejestrowaniu na stronie www.uszatkowerady.pl, po wykonaniu i opłaceniu zakupów powyżej kwoty 50 zł.

4. Każde wydane przez Uczestnika 50 zł na Produkty (koszty wysyłki nie są wliczne), przeliczane jest na 2 Punkty. Zebranie 20 Punktów daje możliwość wymiany ich na 5% rabatu na zakupy.

5. Za zapisanie się do Newslettera, Uczestnik otrzymuje 2 Punkty.

6. Punkty są przyznawane Uczestnikowi dopiero po opłaceniu przesyłki, gdy status zamówienia zmieni się na "przesyłka wysłana". O przyznaniu Punktów, Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości mailowej. 

7. W przypadku zwrotu całościowego lub częściowego oraz anulowania zamówienia, Punty są usuwane w ilości adekwatnej do pomniejszenia wartości zamówienia.  Punkty zostaną usunięte.

 8. O ilości Punktów Uczestnik jest informowany na bieżąco w wiadomości mailowej, po przyznaniu Punktów.

 

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.

4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail sklep@uszatkowerady.pl.

5. Dostęp do Państwa danych będzie mieć Magdalena Zięba, prowadząca jednoosobową działalnośc gospodarczą, NIP: 9592033988 

 6. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.

7. Przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.

2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres sklep@uszatkowerady.pl cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

§ 5 Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego

Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@uszatkowerady.pl lub też pisemnie na adres Organizatora (ul. Czarnieckiego 38/2, 25-132 Kielce). Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@uszatkowerady.pl lub też pisemnie na adres Organizatora (ul. Czarnickiego 38/2, 25-132 Kielce).

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl