Producenci

Regulamin programu lojalnościowego

§ 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem programu jest UR Magdalena Zięba  z siedzibą w Kielcach, przy ul. Czarnieckiego 38/2, 25-132 Kielce, NIP: 9592033988 

Program rozpoczyna się w dniu 10.09.2021r o godzinie: 15:25 i trwa do odwołania, nie krócej niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia . Termin zakończenia zostanie podany przez Organizatora do wiadomości Uczestników z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.

Program obowiązuje na stronie www.uszatkowerady.pl

Celem programu jest nagradzanie klientów poprzez przyznawanie punktów za zakupy. 

Niniejszy regulamin definiuje zasady przyznawania i odejmowania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów. 

 

§ 2 Pojęcia

Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i wypełniła Formularz Zgłoszeniowy i zaakceptowała niniejszy Regulamin. Osoba zarejestrowana na stronie www.uszatkowerady.pl.

Organizator - UR Magdalena Zięba, ul. Czarnieckiego 38/2, 25-132 Kielce, adres elektroniczny: sklep@uszatkowerady.pl

Produkt – produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem strony www.uszatkowerady.pl

Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie rabatu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Uczestnik może otrzymywać od Organizatora drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące strony internetowej www.uszatkowerady.pl , w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach na stronie www.uszatkowerady.pl  

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.

2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom dokonującym zakupy na stronie www.uszatkowerady.pl

3. Uczestnik przystępuje do programu lojalnościowego po zarejestrowaniu na stronie www.uszatkowerady.pl, po wykonaniu i opłaceniu zakupów powyżej kwoty 50 zł.

4. Każde wydane przez Uczestnika 50 zł na Produkty (koszty wysyłki nie są wliczne), przeliczane jest na 2 Punkty. Zebranie 20 Punktów daje możliwość wymiany ich na 5% rabatu na zakupy.

5. Za zapisanie się do Newslettera, Uczestnik otrzymuje 2 Punkty.

6. Punkty są przyznawane Uczestnikowi dopiero po opłaceniu przesyłki, gdy status zamówienia zmieni się na "przesyłka wysłana". O przyznaniu Punktów, Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości mailowej. 

7. W przypadku zwrotu całościowego lub częściowego oraz anulowania zamówienia, Punty są usuwane w ilości adekwatnej do pomniejszenia wartości zamówienia.  Punkty zostaną usunięte.

 8. O ilości Punktów Uczestnik jest informowany na bieżąco w wiadomości mailowej, po przyznaniu Punktów.

 

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.

4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail sklep@uszatkowerady.pl.

5. Dostęp do Państwa danych będzie mieć Magdalena Zięba, prowadząca jednoosobową działalnośc gospodarczą, NIP: 9592033988 

 6. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.

7. Przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.

2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres sklep@uszatkowerady.pl cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

§ 5 Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego

Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@uszatkowerady.pl lub też pisemnie na adres Organizatora (ul. Czarnieckiego 38/2, 25-132 Kielce). Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@uszatkowerady.pl lub też pisemnie na adres Organizatora (ul. Czarnickiego 38/2, 25-132 Kielce).

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl